Nàutiques

Als nostres centres us farem en informe psicomèdic necessari per al vostre
obtenció o renovació del títol nàutic. Només necessitem el seu carnet de
identitat i, si és possible, el permís nàutic.
Així mateix podem gestionar la renovació del nàutic davant de la Generalitat
de Catalunya.

Desplaçat dalt de tot