ARMES

Fem l’informe psicofísic per a l’obtenció, la renovació del vostre permís
d’armes. Així mateix, enviem a la comandància de la guàrdia civil el
informe necessari per al seu visat en cas de necessitar-ho.
No cal que porteu la vostra foto, únicament el vostre carnet d’identitat i si és possible,
permís d’armes.

Desplaçat dalt de tot